Finanțare și Parteneriat :

Primăria Rășinari și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru sunt parteneri în proiectul RAMSAT “Revitalizarea zonelor defavorizate și a zonelor montane prin turism alternativ durabil” (Revitalizing Remote and Mountainous Areas Through Sustainable Alternative Tourism”), proiect finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului INTERREG EUROPE 2014-2020 -Axa prioritară 4 – Mediu și utilizarea eficientă a resurselor.

Proiectul RAMSAT este implementat de un consorțiu internațional format din șapte organizații din șase state europene, coordonate în calitate de partener lider de Comunitatea Regiunii Alto Alentejo din Portugalia. La nivel regional, in Romania, proiectul va fi implementat de Primăria Comunei Rășinari, județul Sibiu, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Alături de Primăria Rășinari din proiect mai fac parte:

  1. Comunitatea Intermunicipală Alto Alentejo,  Portugalia
  2. Euroregiunea Pleven- Olt, Bulgaria
  3. Agenția Regională pentru Dezvoltare Zasavje, Slovenia
  4. Regiunea Teruel,  Spania
  5. Zona Rurala Derry, Irlanda de Nord
  6. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, România.

Obiective:

Proiectul RAMSAT are ca obiectiv principal îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special investiții pentru creștere economică și  locuri de muncă in domeniul turismului durabil în zonele montane precum și revitalizarea acestor zone prin utilizarea sustenabilă a resurselor existente și prin promovarea patrimoniului natural și cultural.

Pe parcursul implementării proiectului vor fi facilitate schimburi de experiențe și de bune practici în domeniul turismului durabil, între specialiști și organizații relevante la nivelul fiecărei regiuni partenere. Exemple de bună practică vor fi prezentate și însușite de parteneri, astfel încât la finalul proiectului fiecare partener să realizeze un plan de acțiune în domeniul turismului durabil pentru regiunea din care provine.

În special, RAMSAT se va concentra pe 4 forme de turism alternativ durabil:

  • Eco- turismul, ca o formă de călătorie responsabilă în zonele naturale care conservă mediul înconjurător, susține bunăstarea populației locale și implică interpretare și educație;
  • Turismul de aventură, ca un turism de nișă, care implică explorarea și călătoriile în zone îndepărtate și practicarea activităților în aer liber (de exemplu alpinism, ciclism, parapanta, rafting);
  • Turismul cultural, ca un segment de turism preocupat de identitatea culturală a unei regiuni, în special de stilul de viață, istoria, arhitectura, religia și alte elemente care ajută la modelarea acestuia;
  • Turismul rural, ca o modalitate de a include comunitățile rurale, păstrându-și totodată mediul, invitând turistul să participle activități, stiluri de viață și tradiții ale comunității gazdă.

Perioadă de implementare și buget:

Proiectul a fost lansat în data de 1 august 2019 iar implementarea acestuia dureaza până la 31 iulie 2023. Valoarea totală a proiectului este de 1.049.130 euro, cu o contribuție din partea programului INTERREG EUROPE  de 891,760.50 Euro. Suma alocată pentru Comuna Răsinari este de 134.827,50 Euro.

Instrumentul  politic vizat:

Instrumentul politic ce se doreste a fi imbunătățit în urma implementării activităților proiectului RAMSAT este Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 7-,,Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă  a turismului”, Prioritatea de Investiții 7.1.,,Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.

Activități:

In perioada 26-27 septembrie 2019 a avut loc prima întâlnire interregională a partenerilor proiectului  în Portalegre, Portugalia, ocazie cu care a fost semnat si acordul de parteneriat. În cadrul întâlnirii au fost prezentate scopul, obiectivele și activitățile proiectului precum și fiecare regiune parteneră din cele 6 state europene.

In data de 25 octombrie 2019 în cadrul proiectului a fost constituit un grup tehnic de lucru pentru Marginimea Sibiului, ca regiune parteneră în proiect. Din grupul tehnic de lucru fac parte reprezentanți ai Primăriilor din Mărginimea Sibiului, reprezentanți ai Universității Lucian Blaga Sibiu, reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Turism, ai Ocoalelor Silvice, reprezentanți ai ONG-urilor din domeniul turismului durabil și alții.

Prima întâlnire a grupului tehnic de lucru a avut loc la Rășinari, ocazie cu care a fost realizată o analiză SWOT inițială a Mărginimii Sibiului din prisma tursimului alternativ durabil.

In data de 28 aprilie 2020 a fost organizată a doua întâlnire a grupului tehnic de lucru. Datorită contextului generat de pandemia cu noul coronavirus, întâlnirea participantilor a avut loc on – line. A fost abordată tema ecoturismului. Au fost analizate punctele tari si punctele slabe în domeniul ecoturismului, precum si oportunitatile pentru ecoturism în Mărginimea Sibiului. Discuțiile sunt importante și în contextul în care în anul 2021 Sibiul devine Capitala Europeană a Drumeției, iar prin Programul Operational Regional 2021-2027, Sibiul și-a propus sa devină o destinație verde până în anul 2030.  Totodată, discuțiile au fost concentrate pe identificarea de soluții, sugestii și noi abordări în domeniul ecoturismului în contextul actual generat de pandemia de COVID -19.

De asemenea, au fost evidențiate exemple de bună practică din Mărginimea Sibiului din domeniul ecoturismului, precum: Picnic în Cindrel, Festivalul Brânzei și al Țuicii, My Transylvania – Brunch, Povestea lânii, Ziua Vărzarului, Festivalul Bujorul de Munte și altele.

In perioada 02 – 03 iulie 2020, Asociația Euroregiunii Pleven – Olt, partenerul din Bulgaria, a găzduit webinarul de schimb de experiență și bune practici în domeniul turismului durabil, ‟Interregional Webinar State- of -Art„ al doilea eveniment internațional, ca parte a procesului de învățare interregională. Evenimentul a reunit partenerii de proiect din cele 6 țări europene (România, Portugalia, Spania, Slovenia, Bulgaria și Irlanda de Nord) precum și actori relevanți în domeniul turismului alternativ durabil.

În cadrul evenimentului a fost prezentat participanților potențialul ecoturistic al Mărginimii Sibiului. Participanții au fost interesati să afle mai multe informații despre produsele locale ale regiunii si potențialul acestora în dezvoltarea ecoturismului în zona Mărginimii Sibiului. Discuțiile s-au purtat și în contextul în care a fost demarat procesul de includere a regiunii în rețeaua de destinații ecoturistice din Romania, alaturi de alte 11 regiuni din tara noastră.

Pentru mai multe detalii  vă invităm să accesați  pagina web a proiectului :

https://www.interregeurope.eu/ramsat/

Primar,

Bucur BOGDAN