Seminar Tematic ”Use of Natural Heritage Eco-Tourism” organizat de Primăria Rășinari în cadrul proiectului RAMSAT

 

În data de 22 octombrie 2020, Primăria Rășinari a organizat seminarul tematic ”Use of Natural Heritage Eco-Tourism”, al treilea eveniment internațional de schimb de experiență și bune practici în domeniul turismului alternativ durabil, organizat în cadrul proiectului RAMSAT. Seminarul a avut loc online și a reunit peste 70 de participanți din Uniunea Europeană. În cadrul seminarului au fost prezentate exemple de bună practică în ecoturism din cele  6 tări partenere în cadrul proiectului, și anume Portugalia, Spania, Slovenia, Bulgaria, Irlanda de Nord și România. Menționăm aici câteva exemple discutate în cadrul seminarului și anume inițiativa ”Adoptă un arbore de maslin” din regiunea Teruel din Spania, proiectul ”Alentejo Feel Nature” din Portugalia, inițiativa de turism transfrontalier NATBIOT Bulgaria – Romania, produse organice din plante în Slovania sau tururi ecoturistice în situri Natura 2000 din Munții Sperrin, Irlanda de Nord.

Mărginimea Sibiului, ca regiune parteneră în proiect, a fost prezentată prin intermediul unui film care a încercat să surprindă valorile naturale ale zonei, peisaje din Munții Cindrel, valorile culturale precum și activitățile ecoturistice. Amintim aici faptul că mai mult de 55% din suprafața Mărginimii este inclusă în situl Natura 2000 Frumoasa, ceea ce denotă faptul că Mărginimea Sibiului dispune de un capital natural foarte valoros ,cu o biodiversitate ridicată. De exemplu, cea mai mare întindere din România de suprafață de pădure de molid nefragmentată se găseste aici. Filmul a pus accent și pe activitățile ecoturistice,  tradițiile culturale și culinare specifice zonei Mărginimii.

Participantii la seminarul on line au fost plăcut impresionați de frumusețile Mărginimii Sibiului și au fost interesați să afle mai multe detalii despre fauna sălbatică, turism și gastronomia locală.

De asemenea, tematica abordată a oferit participanților prilejul de a discuta despre ecoturism, despre politicile care sprijină dezvoltarea acestui tip de turism în regiunile partenere, cu scopul de a revitaliza zonele montane prin utilizarea resurselor existente și prin promovarea patrimoniului cultural și natural al fiecărei zone.

Filmul de prezentare a Mărginimii Sibiului poate fi vizionat la următorul link:  Seminar 22.10.2020 | Marginimea Sibiului


Finanțare și Parteneriat :

Primăria Rășinari și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru sunt parteneri în proiectul RAMSAT “Revitalizarea zonelor defavorizate și a zonelor montane prin turism alternativ durabil” (Revitalizing Remote and Mountainous Areas Through Sustainable Alternative Tourism”), proiect finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului INTERREG EUROPE 2014-2020 -Axa prioritară 4 – Mediu și utilizarea eficientă a resurselor.

Proiectul RAMSAT este implementat de un consorțiu internațional format din șapte organizații din șase state europene, coordonate în calitate de partener lider de Comunitatea Regiunii Alto Alentejo din Portugalia. La nivel regional, in Romania, proiectul va fi implementat de Primăria Comunei Rășinari, județul Sibiu, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Alături de Primăria Rășinari din proiect mai fac parte:

  1. Comunitatea Intermunicipală Alto Alentejo,  Portugalia
  2. Euroregiunea Pleven- Olt, Bulgaria
  3. Agenția Regională pentru Dezvoltare Zasavje, Slovenia
  4. Regiunea Teruel,  Spania
  5. Zona Rurala Derry, Irlanda de Nord
  6. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, România.

Obiective:

Proiectul RAMSAT are ca obiectiv principal îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special investiții pentru creștere economică și  locuri de muncă in domeniul turismului durabil în zonele montane precum și revitalizarea acestor zone prin utilizarea sustenabilă a resurselor existente și prin promovarea patrimoniului natural și cultural.

Pe parcursul implementării proiectului vor fi facilitate schimburi de experiențe și de bune practici în domeniul turismului durabil, între specialiști și organizații relevante la nivelul fiecărei regiuni partenere. Exemple de bună practică vor fi prezentate și însușite de parteneri, astfel încât la finalul proiectului fiecare partener să realizeze un plan de acțiune în domeniul turismului durabil pentru regiunea din care provine.

În special, RAMSAT se va concentra pe 4 forme de turism alternativ durabil:

  • Eco- turismul, ca o formă de călătorie responsabilă în zonele naturale care conservă mediul înconjurător, susține bunăstarea populației locale și implică interpretare și educație;
  • Turismul de aventură, ca un turism de nișă, care implică explorarea și călătoriile în zone îndepărtate și practicarea activităților în aer liber (de exemplu alpinism, ciclism, parapanta, rafting);
  • Turismul cultural, ca un segment de turism preocupat de identitatea culturală a unei regiuni, în special de stilul de viață, istoria, arhitectura, religia și alte elemente care ajută la modelarea acestuia;
  • Turismul rural, ca o modalitate de a include comunitățile rurale, păstrându-și totodată mediul, invitând turistul să participle activități, stiluri de viață și tradiții ale comunității gazdă.

Perioadă de implementare și buget:

Proiectul a fost lansat în data de 1 august 2019 iar implementarea acestuia dureaza până la 31 iulie 2023. Valoarea totală a proiectului este de 1.049.130 euro, cu o contribuție din partea programului INTERREG EUROPE  de 891,760.50 Euro. Suma alocată pentru Comuna Răsinari este de 134.827,50 Euro.

Instrumentul  politic vizat:

Instrumentul politic ce se doreste a fi imbunătățit în urma implementării activităților proiectului RAMSAT este Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 7-,,Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă  a turismului”, Prioritatea de Investiții 7.1.,,Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.

Activități:

In perioada 26-27 septembrie 2019 a avut loc prima întâlnire interregională a partenerilor proiectului  în Portalegre, Portugalia, ocazie cu care a fost semnat si acordul de parteneriat. În cadrul întâlnirii au fost prezentate scopul, obiectivele și activitățile proiectului precum și fiecare regiune parteneră din cele 6 state europene.

In data de 25 octombrie 2019 în cadrul proiectului a fost constituit un grup tehnic de lucru pentru Marginimea Sibiului, ca regiune parteneră în proiect. Din grupul tehnic de lucru fac parte reprezentanți ai Primăriilor din Mărginimea Sibiului, reprezentanți ai Universității Lucian Blaga Sibiu, reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Turism, ai Ocoalelor Silvice, reprezentanți ai ONG-urilor din domeniul turismului durabil și alții.

Prima întâlnire a grupului tehnic de lucru a avut loc la Rășinari, ocazie cu care a fost realizată o analiză SWOT inițială a Mărginimii Sibiului din prisma tursimului alternativ durabil.

In data de 28 aprilie 2020 a fost organizată a doua întâlnire a grupului tehnic de lucru. Datorită contextului generat de pandemia cu noul coronavirus, întâlnirea participantilor a avut loc on – line. A fost abordată tema ecoturismului. Au fost analizate punctele tari si punctele slabe în domeniul ecoturismului, precum si oportunitatile pentru ecoturism în Mărginimea Sibiului. Discuțiile sunt importante și în contextul în care în anul 2021 Sibiul devine Capitala Europeană a Drumeției, iar prin Programul Operational Regional 2021-2027, Sibiul și-a propus sa devină o destinație verde până în anul 2030.  Totodată, discuțiile au fost concentrate pe identificarea de soluții, sugestii și noi abordări în domeniul ecoturismului în contextul actual generat de pandemia de COVID -19.

De asemenea, au fost evidențiate exemple de bună practică din Mărginimea Sibiului din domeniul ecoturismului, precum: Picnic în Cindrel, Festivalul Brânzei și al Țuicii, My Transylvania – Brunch, Povestea lânii, Ziua Vărzarului, Festivalul Bujorul de Munte și altele.

In perioada 02 – 03 iulie 2020, Asociația Euroregiunii Pleven – Olt, partenerul din Bulgaria, a găzduit webinarul de schimb de experiență și bune practici în domeniul turismului durabil, ‟Interregional Webinar State- of -Art„ al doilea eveniment internațional, ca parte a procesului de învățare interregională. Evenimentul a reunit partenerii de proiect din cele 6 țări europene (România, Portugalia, Spania, Slovenia, Bulgaria și Irlanda de Nord) precum și actori relevanți în domeniul turismului alternativ durabil.

În cadrul evenimentului a fost prezentat participanților potențialul ecoturistic al Mărginimii Sibiului. Participanții au fost interesati să afle mai multe informații despre produsele locale ale regiunii si potențialul acestora în dezvoltarea ecoturismului în zona Mărginimii Sibiului. Discuțiile s-au purtat și în contextul în care a fost demarat procesul de includere a regiunii în rețeaua de destinații ecoturistice din Romania, alaturi de alte 11 regiuni din tara noastră.

În data de 18 decembrie 2020 a avut loc a treia întalnire a grupului tehnic de lucru pentru Mărginimea Sibiului organizată în cadrul proiectului. Întâlnirea a fost organizată  online de Primăria Comunei Rășinari și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru , în calitate de parteneri ai proiectului.  

 

Discuțiile au fost concentrate pe tema ecoturismului și indentificarea de bune practici în Mărginimea Sibiului. În cadrul întâlnirii, reprezentanții Agenției Pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de parteneri, au prezentat stadiul POR 2021-2027 cu referire la oportunitățile de finanțare în domeniul turismului pe Regiunea Centru, Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027, Strategia de Dezvoltare Inteligentă a Regiunii Centru.  A fost analizat instrumentul de buna practică abordat prin proiect.

În data de 18 mai 2021 a avut loc online a patra întalnire a grupului tehnic de lucru pentru Mărginimea Sibiului organizată în cadrul proiectului.

Tema abordată a fost turismul de aventură în contextul turismului alternativ durabil. Astfel, membrii grupului de lucru au realizat o analiză SWOT a destinației Mărginimii Sibiului fiind identificate puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări în domeniul turismului de aventură. Totodată, au fost identificate modele de bune practici în Mărginimea Sibiului, care vor fi prezentate partenerilor europeni ai proiectului în cadrul schimbului de experiență și bune practici.

Partenerii din cadrul Agenției Pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR) au prezentat propunerile de finanțare în domeniului turismului durabil prevăzute în  Programului Operațional Regional -POR 2021-2027, Regiunea Centru.

 

În 27 mai 2021, Agenția Regională pentru Dezvoltare Zasavje, partenerul din Slovenia, a găzduit Seminarul Tematic ”Use of Natural and Cultural Heritage in Adventure Tourism” , eveniment internațional de schimb de experiență și bune practici în domeniul turismului de aventură, ca parte a dezvoltării turismului alternativ durabil. Seminarul a avut loc online și a reunit peste 50 de participanți din Uniunea Europeană, fiind prezentate exemple de bune practici din cele 6 țări europene partenere în proiect: România, Portugalia, Spania, Slovenia, Bulgaria și Irlanda de Nord.

În cadrul seminarului a fost prezentat participanților potențialul turistic al Mărginimii Sibiului, ca regiune parteneră în proiect, dar și câteva exemple de bună practică în domeniul turismului de aventură, precum evenimentele sportive Urme pe play, Burduf Challenge Marathon, întâlnirea Eurorando sau proiectul Hay Hut Country- Țara Colibelor, fiind promovate și încurajate activități în aer liber și de recreere ca drumeția, alergarea, ciclismul, mountain biking, monitorizare faună sălbatică și altele.

În data de 20 octombrie 2021 a avut loc a cincea întalnire a grupului tehnic de lucru pentru Mărginimea Sibiului. Discuțiile s-au concentrat pe tema turismului cultural, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural specific localităților din zona Mărginimii.

Membrii grupului de lucru au realizat o analiză SWOT a destinației Mărginimii Sibiului fiind identificate puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări în domeniul turismului cultural. Totodată, au fost identificate modele de bune practici în domeniul turismului cultural din Mărginimea Sibiului.

La întâlnire a participat și un reprezentant al Fundatiei Mihai Eminescu Trust care a prezentat un model de bună practică în turismul rural-cultural din zona satelor săsești din Transilvania (Viscri, Mălăncrav).

 

 

 

În data de 04 noiembrie 2021 a avut loc Seminarul Interregional cu tema ,,Valorificarea patrimoniului natural prin turism cultural,, (“Use of Natural Heritage for Cultural Tourism”) .Evenimentul a fost găzduit online de partenerii din Irlanda de Nord și a fost dedicat schimbului de experiență și bune practici în domeniul turismului cultural din cele 6 țări europene partenere: România, Portugalia, Spania, Bulgaria, Slovenia și Irlanda de Nord. Au fost prezenți peste 50 de participanți, experți în domeniul turismului alternativ durabil.

Participanții au avut ocazia să participe la o vizită virtuală în Irlanda de Nord, ca organizator al evenimentului, care a prezentat zonele rurale montane din regiunea Derry.

Mărginimea Sibiului, ca regiune parteneră în proiect, a fost prezentată prin intermendiul unor modele de bună practică dintre care ,,Nunta Ciobănească,, din Rășinari, ca exemplu de conservare și promovare a tradițiilor străvechi din satele Mărginimii Sibiului, programul Anii Drumetiei ca exemplu de buna practica în turism cultural/natural  De altfel, Nunta Ciobănească a fost acceptată pe platforma Interreg Europe ca model de bună practică, alături de Festivalul Brânzei și Țuicii Rășinari, Burduf Challenge Râul Sadului și altele.

 

Modelele de bună practică acceptate pe platforma Interreg Europe pot fi consultate pe site-ul https://www.interregeurope.eu/ramsat/good-practices/.

 

În data de 10 februarie 2022 a avut loc a șasea întalnire a grupului tehnic de lucru pentru Mărginimea Sibiului. Discuțiile s-au concentrat pe tema turismului rural, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural specific localităților din zona Mărginimii.

În cadrul întâlnirii a fost discutat draftul Planului de Acțiune pentru Mărginimea Sibiului precum și posibilitatea certificării Mărginimii Sibiului ca destinație de ecoturism în România. Membrii grupului de lucru au realizat o analiză SWOT a destinației Mărginimii Sibiului fiind identificate puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări în domeniul turismului rural.

Totodată, au fost identificate modele de bune practici în domeniul turismului rural din Mărginimea Sibiului.

Reprezentanții Agenției Pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de parteneri, au prezentat stadiul POR 2021-2027 , cu referire la oportunitățile de finanțare în domeniul turismului pe Regiunea Centru- Prioritatea 7- O regiune cu turism sustenabil.

În data de 16 februarie 2022,  partenerii din Spania-provincia Teruel au găzduit Seminarul Tematic ”Use of Natural Heritage for Rural Tourism” , eveniment interregional de schimb de experiență și bune practici în domeniul turismului rural, ca parte a dezvoltării turismului alternativ durabil. Seminarul a avut loc online și a reunit peste 60 de participanți din Uniunea Europeană, fiind prezentate exemple de bune practici din cele 6 țări europene partenere în proiect: România, Portugalia, Spania, Slovenia, Bulgaria și Irlanda de Nord.

Participanții au avut ocazia să ia parte la o vizită virtuală în regiunea Teruel, Spania, ca organizator al evenimentului, care a prezentat principalele atracții turistice din regiune.

În cadrul seminarului a fost prezentat participanților potențialul turistic al Mărginimii Sibiului, ca regiune parteneră în proiect, dar și câteva exemple de bună practică în domeniul turismului rural ,precum Târgul de mere de la Sibiel și My Transylvanian Brunch, fiind promovate tradițiile culturale și gastronomice locale.

 

În data de 22 februarie 2022 Primăria Rășinari și partenerii de la ADR Centru au participat la evenimentul Interreg Europe-InfoDay România, organizat de Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației. Evenimentul a avut loc online și a reunit peste 250 de participanți fiind prezentate oportunitățile de finanțare și caracteristicile cheie ale noului program Interreg Europe 2021-2027. În cadrul sesiunilor de întrebări și răspunsuri , participanții au avut ocazia să afle de la experți toate informațiile necesare despre condițiile de accesare și depunere de proiecte în cadrul noului Program precum și exemple de proiecte de succes implementate în cadrul Interreg Europe.

În cadrul evenimentului a fost prezentat proiectul RAMSAT,  echipa de proiect având ocazia să  împărtășească celor prezenți experiența  sa în aplicarea la program și în implementarea activităților proiectului.

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/5087/info-event-for-beneficiaries-from-romania/?no_cache=1&cHash=6cbb49fb2ef6db11023c42b686dfb2

 

În perioada 11-12 mai 2022 Primăria Rășinari a găzduit evenimentul ,,Guvernanță și Finanțare în Arii Naturale Protejate’’ (Governance and Finance in Protected Areas) organizat în cadrul Platformei de învățare a Programului INTERREG EUROPE.

Evenimentul a avut loc online și a reunit experți ai Platformei de Învățare Interreg Europe din aria tematică  Mediu și Eficiența Resurselor precum și experți din țări europene în domeniul mediului și ariilor naturale protejate, respectiv Malta, Cehia, Bulgaria, Olanda și România. Scopul întâlnirii a fost facilitarea schimbul de experiențe și bune practici de la partenerii europeni cu privire la guvernanță și instrumente financiare aplicabile zonelor cu arii naturale protejate din țările participante.

Evenimentul este important în contextul în care mai mult de 55% din suprafața Mărginimii Sibiului este inclusă în rețeaua de arii protejate Natura 2000, iar Primaria Rășinari depune eforturi în conservarea capitalului natural al zonei.

La eveniment au  participat reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate-Serviciul Teritorial Sibiu, reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu,  reprezentanți ai Universității Lucian Blaga Sibiu, Flora & Fauna International, Gal Mărginimea Sibiului, Asociația de Ecoturism din România.

 

În perioada 21 și 22 iunie 2022 a avut loc în Castelo de Vide și Marvão din Portugalia evenimentul interregional RAMSATInterregional Workshop-Future of Art  și a reunit partenerii de proiect din cele 6 țări europene : Portugalia, Spania, Bulgaria, România , Slovenia și Irlanda de Nord.

 Primăria comunei Rășinari și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de parteneri de proiect, au condus  delegația Regiunii Centru , din care mai fac parte reprezentanți ai Primăriei orașului Săliște, ai comunei Biertan și din partea GAL Mărginimea Sibiului .

 

Evenimentul a fost organizat de Comunitatea Intermunicipală Alto Alentejo din Portugalia în calitate de lider de parteneriat și marchează sfârșitul primei faze a proiectului RAMSAT . Toți partenerii și-au dezvoltat planurile de acțiune care oferă detalii despre modul în care lecțiile învățate din procesul de cooperare , schimb de experiențe și bune practici vor fi implementate în fiecare dintre regiuni.

 

Pe parcursul proiectului, partenerii au organizat mai multe evenimente regionale de diseminare, fiecare partener a identificat bune practici regionale care ar putea fi implementate în alte regiuni. Partenerii proiectului au compilat până acum treizeci și cinci de bune practici, dintre care șaisprezece au fost aprobate și publicate cu succes pe platforma Interreg Europe de învățare a politicilor. Factorii de decizie din Europa pot consulta acum aceste bune practici, deoarece reprezintă exemple bune care pot fi replicate.

 

În prezent, la sfârșitul primei faze a proiectului RAMSAT, partenerii și-au dezvoltat planurile de acțiune care oferă detalii despre modul în care lecțiile învățate din cooperare vor fi implementate pentru a îmbunătăți instrumentul de politică abordat în fiecare dintre regiuni.

 

Toate planurile de acțiune elaborate de parteneri au fost aprobate, iar proiectul va intra în a doua fază dedicată implementării acestor planuri în toate regiunile partenere.

 

Pentru mai multe detalii  vă invităm să accesați  pagina web a proiectului :

https://www.interregeurope.eu/ramsat/

Primar,

Bucur BOGDAN