Investiții pentru anul 2011

 

Nr. Crt. Denumire Investiție Fond investiție aprobat

(mii lei)

 1.  Reabilitare str. Fântânele  300
 2.  Reparații capitale stații apă: Valea Caselor, Hula, Fântânele  75
 3.  Amenajări parcuri joacă și reparații refugii călători  75
 4.  Reparații capitale și amenajare: Piața comunală și Fântâna Roșca  165
 5.  Reparații capitale și amenajare curs Pârâul Satu Nou  12
 6.  Reparații capitale drumuri vicinale  55
 7.  Reparații capitale legătură rețea apă str. Dosului-Dealului  75
 8.  Proiect reparații drum Trăinei  80
 9.  Studiu fezabilitate str. Copăcele  11
 10.  Reabilitare rețea gaz-metan  100
 11.  Reparații capitale str. Olarilor  53
 12.  Lucrări cadastru general comuna Rășinari  80
 13.  Sistem securizare  80
 14.  Lucrări mansardare primărie  80
 15  Încălzire centrală Școala S. P. Barcianu  124
 16  Achiziții bunuri Școala O. Goga  20
 17  Construire scena Festival  80
 18  Construire bază sportivă  200
 19  Canalizare străzi: Subcostiță, Păltinișului, Sibiului  400
 20  Cofinanțare proiect apă-canalizare  100
 21  Reparații capitale str. Ilarie Mitrea-partea neasfaltată  250