Date statistico-demografice (după anuarul statictic 2002)

Nr.crt.
Criteriu
Descriere
 1   Suprafață  Totală: 2787ha- locuibilă: 69616mp
 2   Număr de locuinţe  1891
 3   Lungimea reţelei de apă potabilă  15,1 km
 4   Populația  5310 din care:
femei: 2727
bărbaţi: 2583
 5  Densitatea populaţiei  41.7 loc/km²
 6  Mişcarea naturală a populaţiei  -născuţi vii:72
-decese:77 .
sporul natural :-5
 7  Numărul salariaţilor   total:277 din care
147 -industria prelucrătoare
9 -comerţ
2 -transporturi
2 -activitate financiară
53 -învăţământ
14 -administraţie publică, asistenţă socială
10 -sănătate
 8  Unităţi sanitare  1 farmacie
1 cabinet medical
 9 Învățământ Unităţi de învătământ: 6 ,din care
-3 grădiniţe si
-3 şcoli primare şi gimnaziale
 10 Populaţie şcolară: 790
 11 Copii înscrişi la grădiniţă 206
 12  Personal didactic 46din care 21 în învăţământul gimnazial
 13 Fondul funciar Suprafaţa totală: 12787
 14 Suprafaţa agricolă 4035 din care :
-arabil 321
-păşuni 1888
-fâneţe 1666
-livezi 160
 15  Suprafaţa cultivată  porumb- 495
cartofi -170
legume -52
 16   Producţia agricolă vegetală: porumb-1485
cartofi – 2040
legume – 822
pomi fructiferi – 23537
 17 Numărul de animale bovine – 745
porcine – 745
ovine -21000
caprine – 150
cabaline – 425
păsări -9970
 18 Producţia agricolă animală carne – 579t
lână – 39000kg
lapte- 10005 hl
ouă – 10009

 

Repartizarea populaţiei pe grupe de vârstă

Ani Total Masculin Feminin
0-4 297 158 139
5-9 326 164 162
10-14 395 208 187
15-19 446 214 232
20-24 485 235 250
25-29 450  236  214
30-34  432  225  207
35-39  298  155  143
40-44  354  119  155
45-49  359  177  182
50-54  276  139  137
55-59  258  111  147
60-64  266  116  150
65-69  218  95  123
70-74  202  71  131
75-79  128  36  92
80-84  42  14  28
85-89  42  15  27
90-94  6  5  1

 

După revoluţia din 1989 se observă o direcţie descrescătoare a mişcării naturale a populaţiei.

La nivelul mediului rural evoluţia populaţiei se caracterizează printr-un trend ascendent.

 

Dinamica populaţiei 1992-2002

 

Anul Populația
1992 5645
1993 5615
1994 5537
1995 5494
1996 5437
1997 5419
1998 5336
1999 5280
2000 5268
2001 5289
2002 5529

Populaţia activă
Populaţia, în marea majoritate, se ocupă cu creşterea animalelor sau sunt navetişti la Sibiu la lucru. În domeniul activităţilor industriale, datorită capacităţii moderate a acestor unităţi, populaţia ocupată nu este numeroasă.

Evoluţia şi structura ocupării forţei de muncă
Principala ocupaţie a locuitorilor comunei Răşinari este agricultura, respectiv cultivarea pământului şi creşterea animalelor. O parte din populaţia activă a comunei este încadrată în muncă la societăţile comerciale de pe raza comunei Răşinari şi din oraşele Cisnădie, Tălmaciu şi municipiul Sibiu. Funcţia deţinută de persoanele încadrate în muncă la societăţile comerciale diferă în funcţie de pregătirea profesională.