Transporturile
Data fiind marea întindere a suprafeței ei , comuna Rășinari are nevoie de multe căi de comunicare și de felurite mijloace de transport, pentru a înlesni deplasările locuitorilor.

Comuna este legată de orașul Sibiu printr-o linie de tramvai, o șosea asfaltată, o centrală de telefonie automată și o rețea de cablu.

Șoseaua care leagă Rășinariul de Sibiu are o lungime de 10km, trece prin Dumbrava Sibiului. La ieșirea din pădure există o movilă care desparte teritoriul Sibiului de cel al Rășinariului. De aici înainte, drumul se întindea de-a lungul râului Sibisel și este apărat împotriva revărsărilor prin ziduri de piatră, sanțuri și plantații de salcii, care îi împodobesc marginile până la capătul din jos al comunei.

Alt drum principal și cu intensă circulație, mai ales în timpul verii este Drumul Paltinișului care duce până la stațiunea balneo-climaterică Păltiniș. Acest drum are o lungime de 18 km, este foarte bine întreținut și pietruit cu cea mai bună piatra de munte.

Dintre drumurile de câmp amintim:Drumul spre Poplaca (care duce la Poplaca), Drumul Calinișului (care duce spre Cisnădie și Cisnădioara).

Ca o caracteristică a drumurilor din aceasta zonă , se remarcă străzile înguste, cu un singur fir de circulație. Totodată se constată că sunt sectoare de străzi care au în plan orizontal curbe cu raze mici iar în plan vertical sunt sectoare cu declivități mari care îngreunează circulația în unele sectoare de drum.

Terenul accidentat din zonă nu permite realizarea unei variante ocolitoare decât cu costuri foarte mari ceea ce nu se justifică pentru traficul de pe rspectiva pe următorii 10 ani. În aceasta situație s-a produs reabilitarea străzilor asfaltate și realizarea unui aspect modern pentru străzile cu poavaj și bolovani, împietruite și din pământ.

Pentru îmbunătățirea circulației auto și pietonale, este necesară realizarea unui sistem de semnalizare eficient, bine întreținut, care să permită o cât mai fluentă circulație, în special în perioada de sezon turistic (vara, iarna).