Învăţământul românesc din comuna Răşinari este strâns legat de originile vechii familii de cărturari transilvăneni Barcianu, care au ajuns pe aceste meleaguri în anii 1700-1715, venind din Ţara Bârsei, cea care le-a dat şi numele.

Coman Bârsan, cel care a întemeia prima formă de învăţământ românesc pentru copii răşinăreni. descendenţii săi, Sava Popovici Barcianu ( cel Bătrân şi cel Tânăr) au fondat apoi prima şcoală românească chiar în casa lor. Datorită acestei familii, învăţământul românesc de la Răşinari a avut un autentic renume, şcolile de aici fiind recunoscute în toată Mărginimea Sibiului, astfel încât mulţi locuitori ai Mărginimii îşi trimiteau copii să înveţe la această şcoală.

Şcoala a funcţionat aici până în anul 1754 când clădirea a fost confiscată de Magistratul Sibian şi transformată în cârciumă. Casa şi-a redobândit funcţionalitatea de lăcaş de învăţământ în 1786, după declararea Răşinariului ca sat liber regesc prin rescriptul imperial al lui Iosif al II-lea.

În paralel cu şcoala din casa Moraru, funcţiona o alta în casa unui ţăran (Şcoala din Cruci) pentru copii din Ştează.
Şcoala românească de la Răşinari are deci, o puternică tradiţie creată de un învăţământ continuu şi coerent, datorat perseverenţei şi dedicării celor ce i-au îndrumat pe copiii răşinăreni în tainele cărţii.

 

Instituţiile de învăţământ existente la momentul actual în Răşinari sunt :

  • Şcoala Generală cu clasele I-VIII „Octavian Goga” – în prezent această şcoală funcţionează cu un numar de 16 clase şi are un numar de 25 cadre didactice calificate.
  • Şcoala generală cu clasele I-VIII „Sava Popovici Barcianu”– această instituţie deţine un cabinet de informatică , folosit ca bază pentru cursurilor de calculator şi conectare la reţeaua de internet .
  • Şcoala din Prislop funcţionează cu o clasă de învăţământ primar simultan şi cu o grupă de grădiniţă. Fiecare clasă este încadrată cu cadrul didactic calificat. Elevii care termină clasa a-IV-a îşi continuă studiile ciclului primar la Şcoala Generală „Octavian Goga”.
  • Grădiniţa – în comună funcţionează trei grădiniţe moderne, ce sunt dotate cu material didactic performant. Cadrele didactice sunt calificate.